درباره دنوج

دنوج در فرهنگ لغت استاد دهخدا به معنای دانشمند می باشد. دنوج را برای این سایت علمی انتخاب کردیم تا علم را در کنار دنیای جدید و بروز آی تی در اختیار شما کاربران گرامی قرار دهیم.

دنوج می کوشد تا مطالب علمی را در قالب مفاهیم ساده در اختیار شما قرار دهد و همواره بتواند کمکی در جهت گسترش علم کرده باشد.دنوج به شاخه های مختلف علم می پرازد و با بیانی ساده مطالب علمی را منتشر میکند.

بخش هایی که در دنوج به آنها پرداخته می شوند در زیر آمده است

عکاسی : در این بخش مطالبی مربوط به هنر عکاسی قرار می گیرند.

نجوم : در این بخش مطالبی مبوط به نجوم و فضا قرار می گیرند.

دانشمند : در این بخش دانشمندان بزرگ معرفی می شوند.

علوم : در این بخش علوم مختلف و چگونگی کاربرد آنها در زندگی روزمره انسان ها قرار می گیرند.

حیوانات : در این بخش حیوانات مختلف معرفی و نحوه زندگی آنها بررسی می شود.

ورزش : در این بخش ورزش های مختلف معرفی و مطالب ورزشی قرار می گیرند.

اگر شما هم علاقه به علم دارید می توانید با دنوج همکاری کنید و در قالب نویسنده مهمان مطالب علمی خود را منتشر کنید.

دیدگاه خود را بنویسید