Zolfigol | امتیازات

Received an upvote
۰۹ دی ۱۳۹۶ ۱۰
Answer was selected as best
۰۹ دی ۱۳۹۶ ۱۰
Received an upvote
۰۹ دی ۱۳۹۶ ۱۰
Received an upvote
۰۸ دی ۱۳۹۶ ۱۰
Posted an answer
دیدن در بینهایت (سوال مبهم فیزیک)

در واقع فرایض شما از حیطه علم فیزیک خارج است و وارد حیطه علم متافیزیک و فلسفه ماده می شود با این حال مغز انسان مانند...

۰۸ دی ۱۳۹۶ ۵
Posted an answer
مفهوم نیرو و تفاوت آن با انرژی با مثال

نیرو یعنی توانایی و انرژی یعنی توانایی انجام کار پس میشه گفت انرژی یعنی نیروی انجام کار درواقع انرژی نوعی نیرو...

۰۸ دی ۱۳۹۶ ۵
Posted an answer
چرا گوجه ای که دارای ژن ماهی است در برابر سرما مقاومت بیشتری دارد؟

ژن ها در جانداران دربرگیرنده صفات آن هاست ماهی که در آب زندگی می کند و دمای آب می تواند به چندین درجه زیر صفر برود...

۰۸ دی ۱۳۹۶ ۵
Posted an answer
چرا با توجه به اینکه با افزایش ارتفاع، دما کاهش می یابد. چرا چگالی نیز کم میشود در صورتیکه گفته شده در هوای خنک تر چگالی بیشتری خواهیم داشت؟

در صورتی در هوای خنک تر چگالی افزایش میابد که در ارتفاع ثابتی باشیم اما افزایش ارتفاع موجب دور شدن از کانون جاذبه...

۰۸ دی ۱۳۹۶ ۵
Posted an answer
محاسبه جرم سنگ

جرم سنگ را می توان با ترازو اندازه گیری کرد اما در صورت نبود ترازو باید سنگ را در ظرف مدرج و پر از آب بی اندازیم مقدار...

۰۸ دی ۱۳۹۶ ۵
Posted an answer
چرا مزه غذاهای خیلی سرد و خیلی داغ احساس نمی شود

زیرا گیرنده های حس چشایی که در جوانه های زبان قرار دارند به سرما و گرمای شدید حساس هستند و موجب تخریب سلول ها می...

۰۸ دی ۱۳۹۶ ۵
Posted an answer
ایا گرم شدن زمین می تواند منجر به عصر یخبندان شود

درواقع کاهش یا افزایش نمک هیچ ارتباطی به عصر یخبندان ندارد و تنها عامل مؤثر آن کاهش دما و تغییرات آب و هوایی می باشد...

۰۸ دی ۱۳۹۶ ۵
Received an upvote
۰۸ دی ۱۳۹۶ ۱۰
Received an upvote
معنی دقیق هارپ

درواقع پروژه هارپ یکی از مهم ترین پروژه های مربوط به رشته ژئوفیزک می باشد که در گذشته بیشتر جنبه نظامی داشته و کاربرد...

۰۸ دی ۱۳۹۶ ۱۰
Received an upvote
۰۸ دی ۱۳۹۶ ۱۰
Posted an answer
چرا زمین خلاف تمام جاذبه ها اجسام سنگین را زودتر میکشد

در واقع نیروی جاذبه با جرم جسم یا ماده رابطه مستقیم دارد یعنی هرچقدر جرم جسم بیشتر باشد جاذبه بیشتری آن را در بر...

۰۸ دی ۱۳۹۶ ۵
Posted an answer
تأثیر جاذبه بر هوا

زیرا جاذبه با جرم ماده رابطه مستقیم دارد و هرچقدر جرم جسمی کم باشد جاذبه کمتری بر آن تأثیر میگذارد و جرم ناچیز ذرات...

۰۸ دی ۱۳۹۶ ۵
Posted an answer
آیا در ماده خاکستری مغز و نخاع گره رانویه وجود دارد؟

ماده خاکستری مغز و نخاع شامل جسم سلولی و رشته های عصبی فاقد غلاف میلین است بنابراین گره رانویه در آن ها قرار ندارد...

۰۸ دی ۱۳۹۶ ۵
Posted an answer
تفاوت جسم مژگانی با ماهیچه های مژگانی، و مکان آن دو در چشم؟؟؟

ماهیچه مژگانی یک نوع ماهیچه صاف و غیغیراراداست که به کمک تارهای آویزی به عنبیه متصل شده است و مجموع ماهیچه مژگانی...

۰۸ دی ۱۳۹۶ ۵
Posted an answer
بالا آمود زمین

پوسته زمین از صفحاتی تشکیل شده که بر روی خمیر کره به دلیل جریان های هم رفتی حرکت می کنند و با نزدیک شدن به یکدیگر...

۰۸ دی ۱۳۹۶ ۵
Posted an answer
جاذبه در کدام قسمت زمین وجود دارد؟

در واقع منشأ نیروی جاذبه کره زمین در مرکز هسته زمین قرار دارد و لایه خاصی را به خود اختصاص نمی دهد و نیروی آن در واحد...

۰۸ دی ۱۳۹۶ ۵
نمایش بیشتر