۰

میخواستم بدونم شیب خطی که موازی با محور عرض ها است چند است؟؟؟؟