ابن سینا

ابوعلی سینا٬ دانشمند بزرگ ایرانی را بشناسید

یکی از معروفترین دانشمندان مسلمان ایرانی٬ ابوعلی سینا یا ابن سینا ملقب به شرف الملک و شیخ الرئیس بوده است. این داشمند بزرگ هم فیلسوف و پزشک٬ و هم ریاضیدان و منجم بود. او در یکی از توابع بخارا به دنیا آمد٬ به گفته خودش در سن هجده سالگی از مطالعه تمام علوم فارغ شد و از آنجا به بعد چیزی بر او مکشوف نشد.در سن بیست و دوسالگی پدرش را از دست داد. ابوعلی سینا در خوارزم با ابوریحان بیرونی و ابوسهل مسیحی و ابوذر عراقی ارتباط داشت. از شاگردان معروفش٬ علاوه بر ابوعبید٬ ابوالحسن بهمینار٬ ابن مرزبان٬ ابن زیله و معصومی را می توان نام برد از تیز هوشی او حکایت های زیادی نقل کرده اند.ابو علی سینا در شرق به  عنوان فیلسوف و در غرب به عنوان پزشک شهرت داشته است.شهرت جهانی او٬ جامعیت و...

پرسش و پاسخ های علمی

اشتراک ایمیلی

  • هر زمان که خواستید می توانید اشتراک خود را لغو کنید
  • پس از ثبت ایمیل به صندوق پستی خود سر بزنید
  • ایمیل شما محفوظ است