قوها چه پرندگانی هستند؟

قوها یکی از بزرگترین٬ زیباترین و باشکوه ترین پرندگان آبی هستند که قادر به پرواز می باشند.قوها برای پرواز به یک باند آبی نسبتا هموار و طولانی نیاز دارند. قوها با استفاده از پاهای پرده دار خود شنا می کنند و زمان غذا خوردن نیز با فرو بردن سر خود به درون آب از گیاهان تغذیه می کنند. آشیانه قوها اغلب در نزدیکی رودخانه ها و استخر ها یافت می شود. مسیر پرواز قوه ها به مانند عدد هفت از روی زمین دیده می شود که این نوع پرواز را در برخی از دسته های قو ها در فصل بهار و پاییز به سمت جنوب می توانیم ببینیم. قوها با داشتن ماهیچه های قوی سینه و بال های پهن و بلند قادر به جابجایی وزن سنگین خود هستند. یکی از نقاط ضعف قوه ها در پرواز کردن نیز...

پرسش و پاسخ های علمی

اشتراک ایمیلی

  • هر زمان که خواستید می توانید اشتراک خود را لغو کنید
  • پس از ثبت ایمیل به صندوق پستی خود سر بزنید
  • ایمیل شما محفوظ است