بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

مطلبی می نویسم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی را جشن بگیریم و به پاسداشت فعالیت های ارزنده این حکیم و استاد شعر و ادب فارسی یادی از وی کرده باشیم. حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال ۳۱۹ خورشیدی٬ در روستای پاژ شهرستان توس متولد شد. او در ابتدا به دهقانی مشغول بود و زندگی مرفهی داشت اما در پایان عمرش مال و ثروتش را از دست داد و گرفتار فقر شد. فردوسی ۳۰ سال از عمرش را صرف به نظم در آوردن شاهنامه ابومنصوری ( که پس از به نظم در آوردن آن٬ شاهنامه فردوسی نامیده شد) کرد. شاهنامه فردوسی نه تنها بزرگترین و پر مایه ترین دیوان شعری است که از دوران سامانی و غزنوی به یادگار مانده است٬ بلکه خزانه لغت و گنجینه فصاحت زبان فارسی نیز می باشد. فردوسی با وجود...

پرسش و پاسخ های علمی

اشتراک ایمیلی

  • هر زمان که خواستید می توانید اشتراک خود را لغو کنید
  • پس از ثبت ایمیل به صندوق پستی خود سر بزنید
  • ایمیل شما محفوظ است