سفر های جیمز کوک به ناشناخته ها

جیمز کوک از کارکنان نیروی دریایی انگلیس بود٬ او در این مدت سفر های دریایی زیادی را تجربه کرد.جیمز تمام پهنه اقیانوس آرام را گشت و توانست استرالیا٬ زلاندنو و بسیاری از جزیره های اقیانوس آرام جنوبی را کشف و به مستعمرات انگلیس بیفزاید. جیمز کوک پس از ۱۳ سال خدمت در نیروی دریایی انگلیس٬ در سال ۱۷۶۸ میلادی به تاهیتی رفت و سپس راهی زلاندنو٬ جزیره های شمالی و جنوبی زمین و استرالیا شد. کوک در سال ٬۱۷۷۰ به منظور ثبت قاره ای برای انگلستان٬ در خلیج کوچک بوتانی لنگر انداخت. در این سفر جیمز با افراد قبیله مائوری آشنا شد این قبیله در پارو زدن قایق های جنگی مهرات بالایی داشتند و صورت ها خود را خالکوبی می کردند. وی راه مستقیمی بین جزیره های شمالی و جنوبی یافت و تقریبا ۴۰۰۰ کیلومتر در امتداد ساحل...

پرسش و پاسخ های علمی

اشتراک ایمیلی

  • هر زمان که خواستید می توانید اشتراک خود را لغو کنید
  • پس از ثبت ایمیل به صندوق پستی خود سر بزنید
  • ایمیل شما محفوظ است