بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

مطلبی می نویسم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی را جشن بگیریم و به پاسداشت فعالیت های ارزنده این حکیم و استاد شعر و ادب فارسی یادی از وی کرده باشیم. حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال ۳۱۹ خورشیدی٬ در روستای پاژ شهرستان توس متولد شد. او در ابتدا به دهقانی مشغول بود و زندگی مرفهی داشت اما در پایان عمرش مال و ثروتش را از دست داد و گرفتار فقر شد. فردوسی ۳۰ سال از عمرش را صرف به نظم در آوردن شاهنامه ابومنصوری ( که پس از به نظم در آوردن آن٬ شاهنامه فردوسی نامیده شد) کرد. شاهنامه فردوسی نه تنها بزرگترین و پر مایه ترین دیوان شعری است که از دوران سامانی و غزنوی به یادگار مانده است٬ بلکه خزانه لغت و گنجینه فصاحت زبان فارسی نیز می باشد. فردوسی با وجود...

بزرگداشت سعدی شیرازی

بزرگداشت سعدی شیرازی

امروز در شیراز و تمام دنیا بزرگداشت سعدی را جشن می گیرند و همین بهانه ای شد تا دنوج پستی درباب استاد سخن سعدی شیرازی در بخش دانشمند برای شما بگذارد. مشرف الدین مُصلِح بن عَبدُالله٬ مشهور به شیخ سعدی شیرازی(وفات حدود ۶۹۱ هـ.ق) چهره درخشان ادبیات ایران٬ در خاندانی که از عالمان دین بود٬ به دنیا چشم گشود.وی مقدمات علوم دینی و ادبی را در شیراز آموخت و سپس جهت ادامه تحصیل به نظامیه بغداد رفت.پس از چند سال تحصیل و کسب فیض از محضر اساتید بغداد٬ به سیاحت و گردش در حجاز٬شام٬لبنان و روم پرداخت و در حدود سال ۶۵۵ به شیراز بازگشت و بوستان را به پایان برد و یک سال بعد٬ گلستان را نیز تکمیل کرد. آثار سعدی که تحت عنوان کلیات جمع آوری شده٬ به دو بخش نظم و نثر تقسیم بندی می...

پرسش و پاسخ های علمی

اشتراک ایمیلی

  • هر زمان که خواستید می توانید اشتراک خود را لغو کنید
  • پس از ثبت ایمیل به صندوق پستی خود سر بزنید
  • ایمیل شما محفوظ است