لباس فضایی

نگاهی به لباس فضایی آینده بیندازید

فضانوردان آینده باید منتظر لباسی سبکتر و کاربردی برای سفرهای فضای تجاری زیر مداری و مداری باشند. این لباس فضایی سومین بار است که باز طراحی می شود و چهار سال زمان برای تحقیق و توسعه را بخود اختصاص داده است. نسخه قبلی این لباس جایزه محبوبترین اختراع علمی سال ۲۰۱۳ را دریافت کرده بود. نسخه جدید این لباس ۱۳ نقطه قابل تنظیم اندازه و حلقه های متعدد خنک کننده برای دور کردن گرمای زیاد دارد. بر اساس آخرین نسخه روزنامه Frontier نسخه جدید این لباس , راحت, سبک و ارزان است. این لباس توسط یک تیم دو نفره متشکل از Nik Moiseev طراح روسی لباس های فضایی و Ted Southern طراح لباس های جشن (costume) ساخته شده است. منبع

پرسش و پاسخ های علمی

اشتراک ایمیلی

  • هر زمان که خواستید می توانید اشتراک خود را لغو کنید
  • پس از ثبت ایمیل به صندوق پستی خود سر بزنید
  • ایمیل شما محفوظ است