مدتی قبل Gavin Heffernan همراه با تیمی به تپه های eureka واقع در  پارک ملی دره مرگ کالیفرنیا برای پیدا کردن یکی از تاریک ترین آسمان های روی کره زمین و ساخت این ویدئو سفر کردند.

دنباله ها :

راستی اگر سوال علمی دارید می توانید آن را در سامانه پرسش و پاسخ علمی دنوج مطرح کنید و یا به سوالات علمی پاسخ بدهید.