عشق در قلب کائنات

عشق در قلب کائنات

عشق در قلب کائنات

 تصویری که در بالا مشاهده می کنید یک نوع سحابی است که در فاصله ی ۶.۵۰۰ سال نوری از ما قرار دارد.نام این سحابی،سحابی قلب است که با نام IC1805  نیز شناخته می شود.سحابی قلب از نوع سحابی های گسیلشی می باشد که در صورت فلکی ذات الکرسی قرار گرفته.این سحابی از پلاسما های یونیزه شده ی هیدروژن و همچنین الکترون های آزاد تشکیل شده است.

عشق در قلب کائنات

درخشان ترین قسمت این سحابی در قسمت راست آن قرار دارد با نام NGC 896 که دارای طول ۹ سال نوری نیز می باشد.(عکس بالا دارای نمای صحیح می باشد،عکس اول به خاطر نمایش شکل قلب در این کهکشان چرخانده شده است)این سحابی دارای چهار قسمت درخشان دیگر نیز می باشد که در جدول زیر شرح داده شده است.

جدول

 توضیحات در مورد جدول

  1. نام استاندارد برای سحابی ها:نامی است علمی برای دسته بندی و نام گذاری سحابی ها
  2. مختصات استواییRa 2000:بعد در ستاره شناسی که یکی از مختصات سماوی می باشد.این بعد در راستای طول جغرافیایی زمین است
  3. مختصات استوایی DEC 200:میل در ستاره شناسی که در راستای عرض جغرافیایی زمین است.
  4. مختصات کهکشانی l°:مختصات طول جغرافیایی در کهکشان
  5. مختصات کهکشانی b°:مختصات عرض جغرافیایی در کهکشان
  6. اندازه بر حسب دقیقه قوسی:اندازه ی زاویه ی سحابی بر حسب دقیقه قوسی
  7. نوع سحابی:نوع سحابی که دارای دو نوع E یعنی Emission  و به معنای گسیلشی است.نوع دوم با حرف R نشان داده می شود که برگرفته از کلمه ی Reflection و به معنی بازتابی است.
  8. فاصله از ما:فاصله ی تقریبی سحابی بر حسب سال نوری از ما
  9. اندازه بر حسب سال نوری:اندازه ی تقریبی سحابی بر حسب سال نوری
  10. نام دیگر:نام های دیگری که برای سحابی انتخاب شده مثل سحابی IC 1805 که با نام قلب شناخته می شود.

در سمت چپ سحابی قلب،سحابی روح قرار دارد،در زیر می توانید میزان تراکم سحابی را مشاهده کنید.در ضمن زیر این سحابی می توان دو کهکشان Maffei 1 , Maffei 2 را مشاهده نمود.

میزان تراکم

 مکان سحابی قلب و روح

در عکس زیر به راحتی می توانید فاصله ی این دو سحابی را ببینید،این دو سحابی در بازوی برساوش کهکشان راه شیری قرار داردکه همین فاصله ی به ظاهر کم ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ سال نوری می باشد.

مکان سحابی قلب و روح

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید