آیا آجیل سبب تشنگی میشود

آجیل موجب تشنگی نمیشود، در واقع نمک موجود در آجیل است که موجب تشنگی میشود. نمک تأثیر زیادی در روی آب دارد. برای روشن شدن موضوع کافی این آزمایش را انجام دهید: یک عدد سیب زمینی را بردارید. پس از آنکه پوست آن را کندید، تکه ای از آن را جدا کنید. مقداری نمک بر روی آن بپاشید. چند دقیقه ای صبر کنید، تا تاثیر نمک را مشاهده کنید. ذرات آب را خواهید دید، که به سطح سیب زمینی ظاهر میشوند. در واقع نمک آب را از سلول های سیب زمینی جذب میکند.

بنابراین وقتی شما آجیل میخورید، همین پدیده روی میدهد. ابتدا نمک موجود در آجیل وارد خون میشود. سپس آنجا وارد مایع پیرامون سلول ها میگردد. از آنجا که سلولها مانع ورود نمک مازاد به داخل خود میشوند، در نتیجه نمک مازاد، آب سلول ها را جذب میکند. سلول ها در اثر از دست دادن آب خود، چروکیده شده با کم آبی مواجه میشوند.

اگر مقدار آبی که سلول ها از دست میدهند، بیش از یک حد باشد، در این صورت بخشی از مغز پیام سلول ها را که دچار کم آبی شده اند، دریافت میکند. در نتیجه ما احساس تشنگی میکنیم و سراغ آب میرویم. در اثر خوردن آب، نمک موجود در پیرامون سلول ها، رقیق تر شده، با رسیدن آب کافی به آنها، دوباره سلول ها باد کرده، و حالت چروکیدگی را از دست میدهد. سر انجام نمک مازاد ناشی از خوردن آجی، از طریق کلیه ها دفع میشود. نمک به گوارش کمک میکند و قسمت بی اندازه مهمی از غذای انسان و جانوران را تشکیل میدهد.

راستی اگر سوال علمی دارید می توانید آن را در سامانه پرسش و پاسخ علمی دنوج مطرح کنید و یا به سوالات علمی پاسخ بدهید.