چرا رمین گرد است؟

چرا رمین گرد است؟

لطفا دلیل گرد بودن زمین را به همراه عکس شرح دهید. متشکرم

پرسش و پاسخ های علمی

اشتراک ایمیلی

  • هر زمان که خواستید می توانید اشتراک خود را لغو کنید
  • پس از ثبت ایمیل به صندوق پستی خود سر بزنید
  • ایمیل شما محفوظ است